Datové sítě

Provádíme návrh, projekci a vlastní realizaci datových sítí s využitím strukturovaných kabeláží a mikrovlnných technologií s cílem zajistit výkonné a bezpečné datové propojení. Vhodné pro řešení v rodinných domech, malých a středně velkých firmách.

Technologie:

Strukturované kabeláže Cat.5, Cat.6
Mikrovlnné spoje v pásmu 2,4GHz, 5GHz, 10GHz….

Typová řešení:

Propojení veškerého počítačového vybavení klienta strukturovanou datovou sítí (pasivní i aktivní části).
Připojení vzdálených obtížně dostupných objektů klienta pomocí mikrovlnných spojů.
Modernizace a případné opravy stávajících strukturovaných datových rozvodů.
Analýza stavající topologie datové sítě a návrh její optimalizace
Analýza stávajících aktivních prvků a návrh jejich obměny s cílem zvýšení výkonnosti datové sítě.